Aktuality

Velvyslanec Francie:
Svět je rozdělený, nestabilní a přiklání se k silové politice

Historicky první návštěva francouzského velvyslance v České republice na Policejní akademii se uskutečnila v pátek 22. listopadu. Setkání zástupců univerzity a francouzské delegace společně se studenty a členy akademické obce proběhlo v rámci oslav 30. výročí 17. listopadu.

J. E. pan Roland Galharague, plukovník Alexandre JEAUNAUX, policejní attaché se sídlem na ZÚ Francie ve Vídni a Mr. Mathieu WELLHOFF, attaché pro vědu se nejprve setkali se studenty a členy akademické obce. V úvodní řeči rektor Josef Salač vzpomenul výjimečnou roli Francie v dávných i novodobých dějinách. Hovořil o pomoci Francie za první i druhé světové války a mimo jiné zmínil také historickou snídani 9. prosince 1988. "Tehdy se francouzský prezident François Mitterrand sešel u snídaně s Václavem Havlem a tímto gestem uznal legitimitu našich tehdejších disidentů."

J. E. pan Roland Galharague v úvody své přednášky na téma "Současná a budoucí česko-francouzská spolupráce v oblasti evropské bezpečnosti" nejprve pozdravil všechny přítomné česky, poděkoval za pozvání a řekl, že pro bezpečnost zemí a jejich obyvatele jsou důležité dvě různé věci. Jsou to hrozby a výzvy. Pokud jde o hrozby, pak fenomén je terorismus. "V mnoha zemích došlo v posledních letech k řadě útoků, a bylo vidět, že byly naplánovány v jiných zemích. Proto je nutné proti terorismu bojovat a spolupracovat s jinými zeměmi," konstatoval. Za další hrozby označil rostoucí porušování mezinárodních konvencí a norem například při používání chemických zbraní, pokračující rozpad multinárodního mezinárodního společenství. Svět je podle něj rozdělený, nestabilní a přiklání se k silové politice. A v neposlední řadě uvedl, že Západ ztratil konkurenční výhodu, pokud jde o technologie a zbraně. Řada z nich už je dostupná nestabilních státům a různým nestátním skupinám.

V další části přednášky se J. E. pan Roland Galharague věnoval výzvám. Jako první zmínil změnu klimatu. "Jsou sucha, nedostatek potravin, vody a to vede k migračním vlnám. Lidé se bouří proti režimu, vznikají incidenty. Prostě klimatické změny mají dopad na všechny lidské činnosti včetně bezpečnosti." Výzvou je podle něj také migrace, kriminalita například pašování lidí nebo praní špinavých peněz. "Hrozby a výzvy nikdo neřeší sám, žádný stát, proto potřebujeme vzájemnou spolupráci mezi zeměmi EU," dodal. Na závěr pak nastínil možná řešení hrozeb i výzev. Poté proběhla krátká diskuse, dotazující se ptali na možnost vyloučení Turecka z NATO, jak probíhá vyjednávání o Ukrajině, nebo jak se Francie stará o vojáky, respektive žoldáky, kteří se z bojů vracejí zpět do Francie.

Při společném jednání rektora Josefa Salače a zástupců akademie se členy francouzské delegace zazněla z obou stan nabídka témat a oblastí pro možnou spolupráci. Nejrychleji by se mohl rozběhnout program ERASMUS, dosud k výměně studentů obou zemí nedošlo. Dalším krokem pak bude přednáška pro studenty akademie o tom, jak se mohou ucházet a získat stipendium na francouzské univerzitě. Rektor Josef Salač zase pozval na návštěvu zástupce příslušných francouzských institucí a organizací. "Lépe je jednou vidět, než vícekrát slyšet," dodal při loučení s významnými hosty.


 
 
 
 
 
 
 

29. 11. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/galharague_19/foto.html