Aktuality

Orientační týden pro studenty Erasmu

Poslední lednové dny proběhly na akademii ve znamení dalšího orientačního týdne pro zahraniční studenty přijíždějící v rámci Erasmu. V letním semestru současného akademického roku přijala univerzita 26 studentů, z nichž nejpočetnější skupinou jsou Britové, pak Bulhaři a po jednom zástupci vyslalo Turecko a Polsko.

Podobně jako v předchozích letech byl zahajovací týden zaměřen na důkladné poznání celého areálu. Studenti se seznámili s organizací studijního semestru, během coffee breaku jim byli představeni přítomní vyučující. V průběhu týdne byly již samozřejmostí nezbytné administrativní úkony, orientace v systému pražské hromadné dopravy, poučení o zdravotním zabezpečení po dobu pobytu, prohlídka historického centra Prahy apod. Součástí zahajovacích dnů byly velmi zdařilé kulturní akce a kurz základů českého jazyka pro cizince. Po skončení orientačního týdne jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy zahraničních studentů na jednotlivé akce.

Vyučující z polského jazykového centra přednášela našim studentům

Ve druhém únorovém týdnu působila na naší univerzitě akademická pracovnice paní Joanna Bielawska z jazykového centra " War Studies University" ve Varšavě. Polská kolegyně odučila osm hodin ve skupinách 1. ročníku Fakulty bezpečnostně právní a 2. ročníku Fakulty bezpečnostního managementu. Na seminářích představila domovskou univerzitu včetně její struktury a studijních programů. S pomocí textů a nahrávek současně procvičila odbornou slovní zásobu. Při setkání na katedře jazyků si polská pedagožka vyměnila zkušenosti z učitelské praxe s paní Magdalenou Rosinovou. Diskutován byl systém výuky, materiály a používané učebnice. Následovala také ukázka testů, které jsou používány při závěrečných zkouškách a připravované jazykovým centrem. Polskou kolegyni přijal prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy a pan František Hřebík.


 

20. 2. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus8/foto.html