Aktuality

Zaměstnanecké mobility z turecké Ankary a finského Tampere

V týdnu od 21. do 25. ledna navštívil naši univerzitu pan Umut Can, pracovník oddělení mezinárodních vztahů a centra praktického výcviku na Policejní akademii v Ankaře. Turecký kolega absolvoval v průběhu pracovního týdne řadu přínosných setkání s našimi zaměstnanci.

Přivítal ho prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy František Hřebík, účastnil se jednání na oddělení zahraniční spolupráce, v rámci kterého, byly projednány otázky týkající se potenciálního členství naší instituce v INTERPĚ. Hlavním bodem diskuze byla spolupráce v rámci programu Erasmus+, především jsme diskutovali téma dalšího zkvalitňování studentských mobilit na studijní pobyty.

Turecký kolega rovněž navštívil naše odborná pracoviště, například kriminalistickou laboratoř s komentovaným výkladem Zdeňka Marka a zúčastnil se prezentace proděkana Oldřicha Krulíka na téma "Bezpečnostní systém České republiky".

Na jednodenní návštěvu za účelem monitoringu naší vysoké školy přijely dvě finské kolegyně, institucionální koordinátorka programu Erasmus Maija Ohvo a Lotta Parjanen, vedoucí úseků vzdělávání na Policejním institutu v Tampere. Hlavním cílem jejich pobytu bylo sbírání zkušeností v rámci programu, monitorování zázemí pro studium, dále se zajímaly o naše ubytovací služby a nabídku volnočasových aktivit. Jejich dotazy směřovaly rovněž k jazykové vybavenosti našich zaměstnanců a jejich zájmu o výjezdy na zahraniční mobility. Také kolegyně z Finska přijal prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy František Hřebík a společně s tureckým kolegou se zúčastnily výše uvedených aktivit.


 

29. 1. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus7/foto.html