Aktuality

Další posílení spolupráce mezi PA ČR v Praze a Policejní akademií v Ankaře
v rámci zaměstnaneckých a studentských studijních mobilit

V souladu se schváleným pracovním programem oběma partnerskými institucemi se v době od 10. do 14. prosince 2018 uskutečnila pracovní cesta Mgr. Evy Hankové a doc. Ing. Jozefa Sabola, DrSc. do Turecka. Během tohoto pobytu byli pracovníci PA ČR hosty na Turkish Police Academy v Ankaře.

Pracovní náplň Mgr. E. Hankové, koordinátorky Programu Erasmus+ na PA ČR, zahrnovala především jednání s partnery Turecké Policejní akademie, kteří se na své instituci podílejí na realizaci uvedeného programu zaměřeného na rozvíjení zaměstnanecké a studentské studijní mobility. Přínosné bylo zejména setkání s Mustafou Serkanem Sabancou, ředitelem oddělení zahraničních styků a zahraničního oddělení praktického výcviku, dále s Mehmetem Ugurem Ekinci působícím na Turecké Policejní akademii na pozici institucionálního koordinátora Programu Erasmus+. Proběhla také velice zajímavá schůzka se dvěma studenty PA ČR, kteří studují v zimním semestru na tamní partnerské instituci. Zkušenosti a poznatky z těchto jednání lze považovat za velmi konstruktivní a inspirující pro další efektivní rozvíjení spolupráce mezi PA ČR a Policejní akademií v Ankaře. Některých z těchto setkání se zúčastnil také doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.

Ve stejném týdnu se uskutečnily tři tříhodinové přednášky doc. Ing. Jozefa Sabola, DrSc., zaměřené na následující témata:

  • Profil a aktivity PA ČR v Praze z hlediska výuky a výzkumu ve specifických oblastech bezpečnosti a krizového řízení;
  • Prevence a ochrana proti nebezpečí útoků s použitím CBRN látek a dalších zbraní hromadného ničení;
  • Komunikace rizika s obyvatelstvem s důrazem na poskytnutí relevantních informací odpovídající formou v případě teroristických útoků.

Uvedená problematika vzbudila u studentů značný zájem, což potvrdila i živá diskuze, která následovala po těchto přednáškách. Dvě přednášky se uskutečnily v prostorách Turecké Policejní akademie v centru Ankary, zatímco zbývající přednáška byla proslovena v areálu akademie v Gölbaşi na okraji hlavního města.


 

10. 1. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus6/foto.html