Aktuality

Zaměstnanecká mobilita a "Orientační týden" Erasmus studentů v zimním semestru

Léto uteklo jako voda a doposud poklidný campus Policejní akademie opět ožil v polovině září příjezdem prvních Erasmus studentů z National University of Public Service v Budapešti.

V témže týdnu jsme přivítali kolegyni Szandru Pátyodi z téže univerzity, která přijela v rámci zaměstnanecké mobility s cílem seznámit se s organizací doktorského studia na PA, procesem habilitačního řízení, poznat fungování našeho studijního oddělení. Maďarská kolegyně projevovala velký zájem o rozvoj spolupráce našich institucí jak v rámci studijních a zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus, tak v oblasti bilaterální spolupráce. Zúčastnila se rovněž náslechu v kurzu českého jazyka.

Další, tentokrát početnější skupina Erasmus studentů z Velké Británie přijíždějících poprvé na celý akademický rok, dále studentů z Polska a Slovenska dorazila v posledním zářijovém týdnu s cílem absolvovat program orientačního týdne před zahájením výuky. Ten se odvíjel v duchu aklimatizace v novém prostředí hostitelské instituce a hlavního města.

Studenti se seznámili s campusem PA, zorientovali se v pražské hromadné dopravě, absolvovali celou řadu nezbytných administrativních kroků, poctivě se účastnili kurzu základů českého jazyka a prohlídky knihovny.

V dalších dnech orientačního týdne proběhlo setkání studentů s prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. Františkem Hřebíkem, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Mgr. Oldřichem Krulíkem, Ph.D. Při "Coffee breaku" se studenti setkali také s vyučujícími zvolených předmětů.

Celý vydařený týden byl završen plavbou po Vltavě spojenou s uvítacím obědem na palubě.

Nezbývá tedy než studentům popřát hodně studijních úspěchů a příjemných zážitků po celou dobu jejich pobytu na PA.10. 10. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus5/foto.html