Aktuality

Zahraniční studenti rozšířili řady budoucích bakalářů

Studenty z partnerských vysokých škol a institucí z Polska, Maďarska, Litvy a Slovenska, kteří se u nás účastní v rámci programu Erasmus + studijní mobility v zimním semestru akademického roku 2017/2018 přivítala naše univerzita v posledním zářijovém týdnu.

Ještě před zahájením výuky se zahraniční studenti seznámili s prostředním školy, ve které budou trávit následující měsíce a dostali základní informace o našem hlavním městě, než se ho sami vypraví prohlédnout.

Na setkání se zástupci vedení jim prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. František Hřebík, Ph. D., představil akademii, její historii i současný chod. Informace o obou fakultách se dozvěděli od proděkana pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Mgr. Oldřicha Krulíka, Ph.D a děkanky Fakulty bezpečnostně právní pplk. PhDr. Barbory Vegrichtové, Ph.D., MBA. "Studenti se mimo jiné zajímali, zda máme v knihovnách cizojazyčné učebnice a skripta, protože studují v angličtině a také se ptali jaké akce, semináře, nebo workshopy připravujeme," uvedl prorektor František Hřebík.

V průběhu týdne absolvovali studenti kurz "Čeština pro cizince". Pod vedením zkušené lektorky si osvojili základní fráze a nejpoužívanější výrazy, aby se mohli rychleji adaptovat na nové prostředí. V rámci kulturní a odpočinkové části programu navštívili zámek Konopiště a Kačinu a také Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Přípravné období pak úspěšně završili setkáním na výletní lodi a poté plavbou po Vltavě.


 

17. 10. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus4/foto.html