Aktuality

Zaměstnanecké mobility na "Police University College" v Tampere

V říjnu 2019 byly realizovány první tři zaměstnanecké mobility na partnerskou instituci "Police University College" v Tampere. Hlavním cílem výjezdu na zahraniční školu byl monitoring instituce, navázání kontaktů s tamními kolegy, výměna zkušeností v oblasti výuky, zahraniční spolupráce a IT technologií.

Pečlivě připravený program se odvíjel v rámci společných aktivit a poté byla řešena problematika na základě pracovního zaměření jednotlivých účastníků mobility. Ke společným bodům programu patřila prezentace vedoucí studijního oddělení Lotty Parjanen, která nás seznámila s organizací studia na místní instituci. Následovala přednáška a poté diskuze na téma "Příklady vyučovacích metod" se zaměřením na švédský jazyk. Ředitel oddělení výzkumu pan Vesa Muttilainenen nám představil současné zapojení školy do mezinárodních projektů. Setkání s paní Joanno Kalalahti z IT oddělení přiblížilo např. důležitou úlohu simulace ve výuce. Během prohlídky areálu školy jsme také navštívili zdejší Policejní muzeum, s vedoucí místní knihovny a informačních služeb jsme absolvovali velmi zajímavou prohlídku zázemí knihovny.

Společný program byl doplněn specifickými úkoly dle zaměření jednotlivých účastníků.

Mgr. Jiří Víšek realizoval dvě přednášky na témata, která byla navržena ze strany partnerské instituce ve Finsku. První téma bylo zaměřeno na "Význam mezinárodního humanitárního práva v mírových operacích mezinárodního společenství". Cílem druhé přednášky byla prezentace "Bezpečnostního systému České republiky".

Erasmus koordinátorka Mgr. Eva Hanková se setkala s tamními zahraničními studenty ze Slovinska, Estonska a Nizozemí, dále prezentovala naši instituci místním zájemcům o studijní mobilitu na PA ČR v Praze. V letním semestru 2019/2020 přivítá PA ČR prvního finského studenta.

Sekání s paní Joanno Kalalahti z IT oddělení přiblížilo Mgr. Janu Nejedlému technologické řešení vnitřních sítí a služeb. Zejména se jednalo o softwarový balík Moodle hojně využívaný pro podporu výuky. V rámci výuky se finští kolegové dále zabývají uplatněním rozšířené reality, kterou používají na virtuální ohledání místa činu.


 

11. 11. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus11/foto.html