Aktuality

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo ministerského rady
v oddělení dozoru Liberec;
toto služební místo je zařazeno v odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení dozoru Liberec, ID 17005236, v oborech služby:

33.  Systém veřejné správy

Místem výkonu služby je Liberec.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným termínem nástupu do služby je listopad 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 6. září 2018.

Podrobnější informace a pokyny k podání žádosti najdete zde:

    Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
    Nabídka Ministerstva vnitra ČR
    Žadost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

30. 8. 2018


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/dozorlb/dozorlb.html