Aktuality

Vážené studentky a studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci PA ČR v Praze,


chtěli bychom vás touto cestou pozvat na zahájení 3. ročníku projektu "Policejní akademie daruje krev - jedna krev, jeden tým," který realizujeme ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze.
Cílem této dobročinné aktivity je získání nových dárců krve, a to především těch, kteří chtějí pomoci druhým nejen jednorázově, ale zejména pravidelným dlouhodobým dárcovstvím.

Jsme institucí, která vzdělává budoucí policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů, proto bychom i my měli jistou měrou naplňovat význam hesla "Pomáhat a chránit", které v sobě nese i velký díl společenské odpovědnosti a sounáležitosti.

Projekt odstartujeme ve čtvrtek 11. října 2018 v 11:00 hodin v posluchárně P 4, za účasti rektora Policejní akademie ČR v Praze a primáře transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.
Dozvíte se zde bližší informace o vlastním projektu a také informace o dárcovství. Samotné darování krve bude realizováno v období od 22. října do 1. listopadu 2018.

Přihlásit se můžete bezprostředně po zahájení akce 11. října 2018 osobně, případně v dalších dnech emailem či telefonicky u koordinátorů projektu.

Koordinátor projektu:
Studentská kurie Akademického senátu Policejní akademie ČR v Praze
Jiří Kodym
Tomáš Kraft

Garanti projektu:
Mgr. Tomáš Najman
PaedDr. Petr Přecechtěl

darci@polac.cz
tel.: 974 828 259

Více na www.polac.cz

3. 10. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/dar_krev4/index.html