Aktuality

Zapojte se do projektu a darujte krev


V úterý 31. října odstartoval II. ročníku projektu "Policejní akademie daruje krev - jedna krev, jeden tým," který realizuje Policejní akademie ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Úvodní přednášku zahájil rektor Josef Salač a poté byli studenti seznámeni se nejdůležitějšími informace týkající se dárcovství krve. Bezprostředně po skončení setkání se do projektu přihlásilo 17 studentek a studentů. Samotné darování krve bude probíhat v období od 6. listopadu do 16. listopadu.

Cílem této dobročinné aktivity je získání nových dárců krve, a to především těch, kteří chtějí pomoci druhým nejen jednorázově, ale zejména pravidelným dlouhodobým dárcovstvím. Na rozdíl od prvního ročníku, si ten nový organizují studenti sami.

"Studentská kurie Akademického senátu Policejní akademie by svým charakterem měla být otevřena i mimoškolním aktivitám studentů, ke kterým má nejblíže. Když jsme v minulém roce s kolegou doktorem Petrem Přecechtělem tento projekt nastartovali, jednou z našich vizí bylo právě převzetí iniciativy samotnými studenty. Pěvně věříme, že tento krok bude správný a všem studentů, kteří se organizace tohoto projektu chopí, poskytneme maximální podporu v jejich dobročinné aktivitě," konstatoval Tomáš Najman, spoluzakladatel projektu.

"Policejní akademie je institucí, která vzdělává budoucí policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů, a také pracovníky státní správy, proto bychom i my měli jistou měrou naplňovat význam hesla "Pomáhat a chránit", které v sobě nese i velký díl společenské odpovědnosti a sounáležitosti," uvedla Kateřina Slámová, předsedkyně studentské kurie Akademického senátu PA.

Chcete-li se stát dobrovolným dárcem krve, přihlaste se u koordinátora projektu:
Studentská kurie Policejní akademie ČR v Praze
email: darci@polac.cz


 

7. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/dar_krev3/foto.html