Aktuality

Přidejte se k dárcům krve, projekt PA a Thomayerovy nemocnice stále probíhá


Ve druhé polovině loňského roku spustila naše škola ve spolupráci s Thomayerovu nemocnicí projekt "Policejní akademie daruje krev - jedna krev, jeden tým". Během prvních dvou týdnů se přihlásilo 56 dobrovolných dárců z řad studentů a zaměstnanců PA. Mezi nimi byly také tři studentky z programu ERASMUS+. A právě jedna z nich, Romana Lehotkaiová z Akadémie policajného zboru v Bratislavě, se stala jubilejním 10 000. dárcem na transfúzní stanici TN v Praze za rok 2016. Projekt bude pokračovat i v letošním roce. Jeho cílem je nejen získávat prvodárce, ale vychovat z nich pravidelné dárce.

"Z mého pohledu byl start projektu úspěšný. Z přihlášených 56 zájemců darovalo krev 46 z nich. Zbylí se nemohli zúčastnit převážně kvůli probíhajícím virózám. Většina dárců chce v této chvályhodné aktivitě pokračovat, a stát se tak dárci pravidelnými. Tím naplňují účel našeho projektu - získání jednotlivce pro myšlenku dlouhodobého a pravidelného darování," uvedl Tomáš Najman, koordinátor projektu.

"Jsem hodně vděčný za vznik tohoto projektu, protože nad darováním jsem přemýšlel už dlouho. Dříve jsem daroval u nás v Přerovské nemocnici, ale v Praze se mi nějak nikam nechtělo, takže tohle zapůsobilo jako takový kopanec a já se odhodlal. Zázemí Thomayerovy nemocnice je parádní, takže darování bylo jak pohodlné, vzhledem k servisu, tak i příjemné. A co se týká dalšího darování za mě stoprocentně ano, i když možná spíše zvážím darování krevní plasmy. Moc díky za celou akci," konstatoval Petr Vitík, 3. roč. bakalářského studia na Fakultě bezpečnostně právní. Jeho mladší kolega z 1. ročníku, Jakub Hrdina popsal své zážitky takto: "Darování krve bylo mnohem rychlejší, než jsem předpokládal. Kromě malého štípnutí, to nijak nebolelo. Hned, jak jsem byl hotov, dostal jsem dobrou svačinu a mohl jít domů." Kateřina Mazánková, studentka 1. ročníku magisterského studia na Fakultě bezpečnostního managementu prohlásila: "Nadchnul mě přístup zdravotnického personálu i skutečnost, že samotný odběr je vlastně úplně v pohodě, stanu se ochotně a ráda pravidelnou dárkyní."

"Spolupráci s Policejní Akademií hodnotíme zatím velmi pozitivně, během 14 dní na přelomu listopadu a prosince přišlo k odběru celkem 46 nových dárců krve, což představuje nárůst obvyklého počtu prvodárců na cca dvojnásobek). Vesměs šlo o dárce velmi mladé, ročníky 94-97, tedy dárce s perspektivou dlouhého darování. Akce proběhla "hladce", bez jakýchkoli organizačních problémů. S hodnocením dlouhodobého dopadu je třeba ještě trochu počkat: Uvidíme, kolik z nových dárců se vrátí k dalšímu odběru, nyní mají tzv. zdravotní pauzu," řekl Petr Turek, primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice.

"Všem, kteří projevili zájem se k našemu projektu připojit, tímto mnohokrát děkuji a velmi si vážím jejich odhodlání k dobrému skutku. Projekt samozřejmě nekončí a já osobně doufám, že se nám v dalších realizačních etapách povede přilákat další nové dárce, jak z řad studentů, tak z řad zaměstnanců PA ČR v Praze," dodal Tomáš Najman.

Chcete-li se stát dobrovolným dárcem krve, bližší informace najdete na: http://www.ftn.cz/informace-pro-darce-189/

Do projektu je stále možné se přihlásit, kontakty a další pokyny najdete na: www.polac.cz.


2. 2. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/dar_krev2/foto.html