Aktuality

Mimořádně aktivní zapojení akademických pracovníků
Katedry krizového řízení na konferenci:Mezinárodní konference:
Krizové řízení a řešení krizových situací
UTB FLKŘ Uherské Hradiště
8. a 9. září 2021

Ve dnech 8. - 9. září 2021 proběhla v Uherském Hradišti za přísných hygienických podmínek Mezinárodní konference Criscon. Pracovníci Katedry krizového řízení vystoupili se šesti referáty, což představuje 20% všech přednesených příspěvků na této vědecké konferenci. Konference se zúčastnili Ing. Mgr. Leona Loufková, doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc., Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D., Ing. Karel Malinovský a Mgr. Oldřich Luža.

Náplň přednesených referátů souvisí s problematikou vědeckovýzkumné činnosti řešené na Katedře krizového řízení zejména v rámci projektů MV ČR, která se, kromě jiného, podílí na dvou významných projektech: "Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů," č. VI20192022171 (VI3VS/716), a Prvková charakterizace mikrostop a omamných psychotropních látek jadernými analytickými metodami č. VI20192022162 (VI3VS/797) Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2022 (BV III/1 - VS).

Vedle domácích pracovníků Univerzity Tomáše Bati a zahraničních účastníků tak aktivní účast akademických pracovníků Policejní akademie v Praze přispěla značnou měrou ke zdárnému průběhu konference.12. 10. 2021

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/criscon21/foto.html