Aktuality

Oceněný velvyslanec King: Práce Policejní akademie je velmi blízká mému srdci

Z rukou rektora Policejní akademie ČR v Praze Josefa Salače převzali ve středu 12. prosince 2018 na slavnostním setkání akademické obce u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa, čestné doktoráty velvyslanec USA v České republice J. E. Stephen King a prorektor pro vědu a výzkum naší univerzity prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. O udělení čestných doktorátů v doktorském studijním programu bezpečnostní management a kriminalistika rozhodla Vědecká rada Policejní akademie.

Univerzita ocenila morální a lidské vlastnosti velvyslance Kinga a také jeho profesní zkušenosti. Čtvrtstoletí působil ve Federální úřadu pro vyšetřování, tedy v bezpečnostní oblasti. „Je to zároveň gesto poděkování americkému lidu, který zde J. E. King reprezentuje, a to nejen ve spojitosti se vznikem samostatného státu, ale i v souvislosti s návratem k demokracii v Československu po listopadu 1989,“ pronesl rektor Josef Salač a dodal: „Klíčový význam pro vznik samostatného československého státu měl postoj amerického prezidenta Wilsona, který se nakonec ztotožnil s vizí T. G. Masaryka.“ Velvyslanec King se významně zasloužil o nastartování spolupráce mezi Policejní akademií a americkými subjekty.

Profesor Bedřich Šesták je dlouholetým akademickým pracovníkem. Již řadu let působí jako prorektor pro vědu. „Jde o uznávaného odborníka, který svými znalostmi významně přispívá k rozvoji Policejní akademie jako vědecké instituce,“ řekl rektor Josef Salač.

Velvyslanec USA po převzetí čestného doktorátu uvedl: „Tato cena je pro mě velkou poctou. Jelikož jsem pracoval pro FBI, je práce Policejní akademie velmi blízká mému srdci. Velmi mě těší, že české a americké bezpečnostní složky spolu úzce spolupracují. Závažná kriminální činnost dnes překračuje hranice států a má různé formy, což v důsledku znamená, že mezinárodní spolupráce bezpečnostních složek vlastně představuje jediný způsob jak řádně ochránit naše občany. Pro účinné prosazování práva potřebujeme právě školy, jako je tato Policejní akademie; ta totiž vzdělává potřebné experty.“


13. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cest_dokt18/foto.html