Aktuality

Zástupci akademie a agentury CEPOL se dohodli na další spolupráci

Zhodnocení dosavadní spolupráce Policejní akademie a agentury CEPOL, podpora nových aktivit CEPOL, projednání aktuálních mezinárodně politických témat především v kontextu bezpečnostních hrozeb a diskuze o možných aktuálních tématech vzdělávacích aktivit do budoucna v oblasti terorismu a radikalismu. To byly hlavní body jednání zástupců Policejní akademie a agentury CEPOL, které proběhlo 7. května na půdě univerzity.

Zahraniční hosty, výkonného ředitele agentury CEPOL pana Detlefa Schrödera a Dr. Pétera Staubera, referenta pro vnější vztahy přijal rektor Josef Salač. Ten ocenil vzájemnou spolupráci a nabídl zástupcům CEPOL, že mohou využívat zázemí školy při svých akcích. Jednání byl přítomen také JUDr. Petr Novák, Ph.D., ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělání MV ČR.

CEPOL je agentura Evropské unie. Jejím hlavním úkolem je rozvíjet, realizovat a koordinovat vzdělávání zaměstnanců sil vymáhající právo. Sídlo má v Budapešti. Ročně nabízí více než 100 rezidenčních kurzů a seminářů, pořádá konference, realizuje výměnné pobyty, vydává e-časopis, uskutečňuje širokou škálu (více než 90) online vzdělávacích aktivit.


 

15. 5. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cepol19/foto.html