Aktuality

Praktické cvičení s Českým červeným křížem

Ve dnech 15. a 22. 2. 2018 proběhlo na půdě Policejní akademie České republiky v Praze prakticky zaměřené cvičení pod vedením lektorů Z Českého červeného kříže.

Čtyřhodinový blok metodicky vedla ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 1, paní Jaroslava Marková. Jeho součástí bylo řešení modelových situací studenty, jak v prostorách areálu PAČR (simulování dopravní nehody a nácvik vytahování osoby v bezvědomí z vozidla), tak na posluchárně.

Cílem cvičení bylo zejména osvojení si žádoucích postupů a řešení situací typu bezvědomí, dušení, masivní krvácení, náhlá srdeční příhoda (včetně nácviku kardiopulmonální resuscitace), použití AED defibrilátoru apod.

Cvičení bylo realizováno v rámci předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje (Katedra krizového řízení, Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.) a mělo velmi pozitivní odezvu u studentů.


 

13. 3. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cck/foto.html