Aktuality

Důstojná reprezentace Policejní akademie České republiky v Praze
na kongresu "World CBRN & Medical Congress"
a na workshopu "The NATO Science for Peace and Security Programme"


Obě akce se konaly ve dnech 17.-19. září 2018 v prostorách výstaviště PVA EXPO Praha - Letňany, kde kromě MO ČR, MV ČR, MPO ČR, MD ČR, MŠMT ČR a MŽP ČR se jich zúčastnila celá řada mezinárodních institucí jako NATO, EUROPOL, FRONTEX a dalších, včetně zástupců významných vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslů z ČR a zahraničí.

Program zahrnoval mezinárodní výstavu, kongres, tři konference, čtyři workshopy, řadu kulatých stolů, bilaterálních jednání či vnitřních a venkovních dynamických ukázek. Zároveň proběhla celá řada oficiálních zasedání odborných pracovních skupin a sérií autonomních odborných akcí s různou tématikou společně se statickými a dynamickými ukázkami.

Na kongresu doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., Katedra krizového řízení FBM, PAČR v Praze, spolupředsedal sekci "Research and Innovation Aspects in CBRN", kde také byl jedním z hlavních řečníků. Vystoupil s referátem "Kvantifikace ozáření a hodnocení zdravotního nebezpečí v důsledku radiologického útoku".

Kromě toho doc. J. Sabol patřil mezi hlavní přednášející na workshopu zaměřeném na obranu měkkých cílů, kde přednesl referát "Sofistikované drony: Nové nebezpečné prostředky pro potenciální útoky na vybrané měkké cíle".


4. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cbrn18/foto.html