Aktuality

Zaměstnanecká mobilita z Bulharska

V týdnu od 28. 08. do 01. 09. 2017 přijala PA ČR v Praze v rámci zaměstnanecké mobility programu Erasmus+ akademického pracovníka Svetlozara Markova z Academy of the Ministry of Interior v Sofii. Pan Markov působí na domácí instituci na Policejní fakultě katedře kriminální policie a zároveň je odpovědný za mezinárodní projekty.

Zahraničního kolegu přijal prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. František Hřebík, Ph.D. Dále proběhla schůzka s Ing. Luďkem Michálkem, Ph. D. z katedry kriminální policie.

Svetlozar Markov poté konzultoval problematiku mezinárodní spolupráce s pracovníky mezinárodního oddělení. Větší časový prostor byl věnován diskuzi k posílení spolupráce v rámci programu Erasmus+. Diskutována byla zejména problematika navýšení počtu našich vyjíždějících studentů na tamní partnerskou instituci.


25. 9. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/bulhar5/foto.html