Aktuality

Učitelské mobility z Bulharska a Slovenska

V týdnu od 13. 03. do 17. 03. 2017 přijala PA ČR v Praze v rámci učitelské mobility programu Erasmus+ akademickou pracovnici Millenu Daskalovou z Academy of the Ministry of Interior v Sofii, dále akademické pracovníky ze Žilinské univerzity v Žilině - pana doc. Ing. Andreje Velase, Ph.D. a Ing. Jozefa Svetlíka, Ph.D., paní Ing. Márii Sabayovou, Ph.D. z Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Zahraniční kolegy přijal prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. František Hřebík, Ph.D.

Vyučující anglického jazyka paní Milena Daskalova byla zapojena do výuky na katedře jazyků, setkala se s pedagogy katedry a konzultovala s nimi současné trendy ve výuce cizích jazyků. Součástí jejího programu bylo také setkání s bulharskými Erasmus+ studenty, prohlídka historického centra Prahy a exkurze do Škody Auto a. s. v Mladé Boleslavi.

Pan Andrej Velas a Jozef Svetlík ze Žilinské univerzity v Žilině přednášeli v rámci katedry bezpečnostních technologií, dále byli zapojeni do výuky Erasmus studentů. Na programu byla rovněž diskuze na téma výzkumných aktivit.

Paní Mária Sabayová vyučovala na katedře managementu a informatiky. Rovněž se účastnila hospitací ve vybraných předmětech. Dále proběhly konzultace k připravovaným projektům a hledání další spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. V rámci svého programu se zúčastnila exkurze do firmy Škoda Auto a. s., vč. prohlídky muzea, depozitáře a výrobních provozů.
 

21. 3. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/bulhar4/foto.html