Aktuality

Bezpečnostní ráda státu ocenila akademické pracovníky PA ČR


Bezpečnostní rada státu udělila Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021 v hlavní kategorii doc. Ing. Jozefu Sabolovi, DrSc., za aktivní celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a jejího šíření.

Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. je akademickým a vědeckovýzkumným pracovníkem Policejní akademie ČR v Praze. Je členem vědecké rady a Oborové rady Policejní akademie ČR, expertem EU podílející se na hodnocení výzkumu a projektů EU a členem čtyř odborných mezinárodních vědeckých společností. Během svého působení v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii byl členem kolektivu, který v roce 2005 obdržel Nobelovu cenu míru. Publikoval přes 300 vědeckých článků a přednesl více než 100 referátů na mezinárodních konferencích a kongresech. Jeho vědecké práce se setkaly s příznivou odezvou, o jejich ocenění svědčí i více než 200 citací vesměs v zahraničních odborných periodikách a monografiích.

Dále Bezpečnostní ráda státu udělila čestné uznání ve studentské kategorii Mgr. Jiřímu Víškovi, PhD., za disertační práci na téma "Mírové operace mezinárodního společenství".11. 6. 2021

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/brs_2021.html