Aktuality

Bezpečnostní ráda státu ocenila akademické pracovníky PA ČR


Bezpečnostní rada státu udělila Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021 v hlavní kategorii doc. Ing. Jozefu Sabolovi, DrSc., za aktivní celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a jejího šíření.

Dále Bezpečnostní ráda státu udělila čestné uznání ve studentské kategorii Mgr. Jiřímu Víškovi, PhD., za disertační práci na téma "Mírové operace mezinárodního společenství".11. 6. 2021

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/brs_2021.html