Aktuality

Velvyslanec Nick Archer MVO: Věřím v naši spolupráci i po Brexitu

Naše univerzita hostila ve čtvrtek 15. listopadu významného hosta. Byl jím J. E. pan Nick Archer MVO, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který přijal pozvání rektora doc. JUDr. Mgr. Josefa Salače, Ph.D., dr. h. c., mult. Šlo o historicky první návštěvu velvyslance této země na naší akademické půdě. Po přátelském přijetí vedením školy a krátké prohlídce učeben, následovala přednáška na téma: „Brexit a budoucí spolupráce České republiky a Velké Británie v bezpečnostní oblasti“.

Ke studentům a členům akademické obce v zaplněné posluchárně nejprve promluvil prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy a Mgr. František Hřebík, Ph.D. a představil pana velvyslance: „Jsem rád, že mohu na půdě Policejní akademie přivítat Jeho Excelenci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice pana Nicka Archera, člena Královského Viktoriánského řádu.“ Absolvoval Destone College v East Staffordshiru a St. Chad´s College Durham University, kde vystudoval angličtinu a němčinu. Během své profesní dráhy působil v rámci ministerstva zahraničních věcí jako vedoucí ekonomických a obchodních sekcí při zastupitelských úřadech v různých koutech světa, v letech 1997 - 2000 byl osobním tajemníkem Prince z Walesu a následně působil jako velvyslanec na Maltě a v Dánsku. Od roku 2012 pracoval jako generální ředitel pro UK Trade and Investment. Od začátku letošního roku působí jako velvyslanec Spojeného království v České republice. K jeho koníčkům patří architektura, je obdivovatelem českých hradů a zámků, poslouchá vážnou hudbu a mezi jeho oblíbené nápoje patří černý čaj s mlékem. Je ženatý a má dva syny.

Poté se slova ujal pan rektor Josef Salač. Připomněl všem přítomným datum 17. listopadu, vrátil se do historie Československa, hovořil o letech 1948 a 1968 a také zdůraznil, že naši vojáci, letci bojovali za druhé světové války po boku vojáků Velké Británie. Na závěr přítomné ujistil, že z naší strany chceme pokračovat ve spolupráci i po Brexitu.

Svou přednášku zahájil velvyslanec pan Nick Archer s úsměvem na tváři a slovy: „Pokud někoho toto téma nezajímá, pak využijte mou přednášku ke zdokonalení anglického jazyka.“ Ovšem už po pár minutách bylo jasné, že pro přítomné je Brexit žhavé téma a nabízí řadu nezodpovězených otázek. Pan velvyslanec nejprve popsal aktuální situaci, kdy se rýsují podmínky dohody mezi EU a Velkou Británií. Konstatoval, že situace se mění každou minutou, stále dostává nové a nové zprávy.

V úvodu se nejprve krátce zmínil o jiném tématu. „Vy letos slavíte sto let od vzniku Československa a my budeme slavit příští rok sto let od doby, kdy je naše ambasáda v Thunovském paláci. Začínáme připravovat oslavy,“ řekl pan velvyslanec a přešel k odchodu jeho země z EU. Brexit bude mít podle něj také dopad na spolupráci v mnoha oblastech. „Ta policejní probíhá v rámci států na mnoha úrovních, proto bychom v budoucnosti neradi viděli v oblasti bezpečnosti nějaké změny,“ konstatoval a pokračoval: „Neodcházíme z EU proto, aby se zhroutila spolupráce, ale chceme v ní pokračovat. Nyní společně bojujeme proti trestné činnosti - daňové úniky, obchod s lidmi, ale také s novodobými jevy kriminality a k tomu potřebujeme a budeme potřebovat data. Musí tedy i nadále fungovat výměna dat.“ Prohlásil, že si myslí, že do pěti let budeme společně bojovat proti současnému fenoménu a tím jsou poplašné zprávy, weby. Je to podle něj velká hrozba, která je nepostihnutelná zákonem. Na závěr své přednášky pak dodal: „My nejen, že chceme spolupracovat na komunikační úrovni, ale my chceme také do té spolupráce investovat. Věřím, že až přečkáme Brexit, bude naše spolupráce zase výborná.“

Dotazy z pléna, které zazněly v následné diskusi, se týkaly především samotného Brexitu. Jaké důvody vedly Velkou Británii k vystoupení z EU, jak probíhají jednání v Evropském parlamentu a jak vnímají migraci. Pan velvyslanec se snažil co nejprecizněji odpovědět, ale někdy také jen suše konstatovat, že to neví a neví, to nikdo. „Pokud by někdo u vás v České republice chtěl referendum o EU, měl by se od nás poučit, jak to na nás dopadlo.“ 
 
 
 

26. 11. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/britanie3/foto.html