Aktuality

Zaměstnanecké mobility z partnerské "Staffordshire University"

Počátkem listopadu přivítala PA dvě akademické pracovnice z britské "Staffordshire University" ve Stoku on Trent. Obě kolegyně vyučují na tamní univerzitě na "School of Law, Policing and Forensics". Hlavním cílem jejich mobility byl monitoring britských Erasmus studentů, jednání k prohloubení spolupráce v rámci programu Erasmus+, získání nových kontaktů k navázání kooperace v oblasti vědy a výzkumu.

Kolegyně navštívily jednotlivé budovy našeho kampusu, byla jim představena vybraná pracoviště. Společné setkání na oddělení mezinárodní spolupráce přispělo k výměně zkušeností v oblasti další zahraniční spolupráce. Zejména byly diskutovány budoucí studentské studijní mobility a jejich možná propagace na základě oboustranných krátkodobých studijních pobytů.

Britské kolegyně se v rámci týdenní mobility setkaly s prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Františkem Hřebíkem, proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Oldřichem Krulíkem. Proběhla také schůzka s akademickým pracovníkem Jozefem Sabolem, který na tamní instituci letos na jaře učitelskou mobilitu již absolvoval. Setkání obou kolegyň s Luďkem Michálkem z katedry kriminální policie probíhalo s akcentem na jeho budoucí učitelskou mobilitu na britské partnerské instituci na jaře 2019.

Prohlídka historického centra Prahy úspěšný pracovní týden uzavřela.


 

15. 11. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/britanie2/foto.html