Aktuality

Dne 22. 3. 2017 v 9:00 na posluchárně P-5

v prostorách
Policejní akademie České republiky v Praze se v rámci výuky
předmětů "Zpravodajské služby", "Zpravodajská analytika"
a "Terorismus"
uskuteční přednáška

plukovníka Ing. Jana BEROUNA

ředitele Vojenského zpravodajství

na téma

"Vojenské zpravodajství - místo a role v zajištění kybernetické obrany"

Na přednášku a následnou diskusi jsou zváni všichni zájemci
o uvedenou problematiku.

10. 3. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/beroun.html