Aktuality

Policejní akademie začala spolupracovat s Akademií věd ČR


Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v pátek 6. ledna 2023 rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý a profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR. Představitelé obou institucí jsou přesvědčení, že jejich vzájemná spolupráce přispěje k rozvoji vědy a výzkumu v České republice. „ Plně si uvědomujeme, že jak naše univerzita, tak Akademie věd, mají mimořádný potenciál, vysoké odborné a vědecké kapacity. Cítíme potřebu se vzájemně propojovat s dalšími významnými akademickými institucemi a také nutnost stálé se rozšiřovat a využívat nejnovější poznatky vědy a výzkumu v praxi,” uvedl rektor David Dlouhý.

Policejní akademie a Akademie věd budou spolupracovat zejména v oblasti výzkumu v rámci společných pracovišť a společných projektů. Odborní pracovníci se budou navzájem účastnit v hodnotících odborných komisích a oponentních radách a vrcholových poradních vědeckých orgánech institucí. Zástupci Akademie věd se budou podílet na pedagogické činnosti formou přednáškové a seminární činnosti či vedení studentských prací. Probíhat budou výměnné pobyty vedoucích ke zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace pracovníků. A v neposlední řadě budou podporovat sdílení nákladné laboratorní a experimentální techniky a informačních zdrojů.

Podpisem memoranda začala spolupráce, která bude přispívat k pozitivním výsledkům při realizaci vědeckých a výzkumných úkolů, při efektivním uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti v praxi i při popularizaci vědy vůči veřejnosti.


 

13. 1. 2023

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/avcr/foto.html