Aktuality

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
EKONOMICKO PROVOZNÍ ÚTVAR
ODDĚLENÍ TECHNICKÉHO PROVOZU A LOGISTIKY
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
tel. : 974 828 066, e-mail: klement@polac.cz

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku


V závislosti na rozhodnutí rektora PA ČR v Praze č.j.PA 62 a 65-2/ČJ-2021-821010 ze dne 25.1.2021 nabízíme k odprodeji nepotřebný majetek: osobní automobily:

Škoda Fabia sedan r.v. 2002, RZ 1A1 9389, 119 341 km cena: 27.328,-Kč

Škoda Fabia 6Y r.v. 2006, RZ 3A3 7269, 63 364 km cena: 42.328,-Kč

Majetek je dislokován v objektu PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. Jeho prohlídka je možná po dohodě s p.Jaroslavem Klementem, tel.602972055, e-mail klement@polac.cz.

Uvedená prodejní cena je stanovena jako minimální. Majetek bude odprodán nejvyšší cenové nabídce . V případě shodných nabídkových cen bude provedeno losování. Své cenové nabídky podávejte na formuláři (příloha 2) v uzavřených obálkách označených "NEOTEVÍRAT" nabídkové řízení k odprodeji vozidla Fabia příslušná RZ. Žádosti zasílejte poštou doporučeně na adresu: Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. p. Jaroslav Klement. Žádosti budou přijímány do dne 13.8.2021. Po této době nebude brán na další nabídky zřetel.

Obálky s nabídkami budou otevřeny za přítomnosti vyřazovací komise dne 16.8.2021. Zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou bude informován nejpozději do 18.8.2021.

Další případné informace podá p.Jaroslav Klement, tel.602972055, e-mail: klement@polac.cz.


Žádost o odprodej - Příloha 2


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/auta2/index.html