Aktuality

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
EKONOMICKO PROVOZNÍ ÚTVAR
ODDĚLENÍ TECHNICKÉHO PROVOZU A LOGISTIKY
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
tel. : 974 828 066, e-mail: klement@polac.cz

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku


V závislosti na rozhodnutí rektora PA ČR v Praze č.j.PA 62,63,64 a 65-2/ČJ-2021-821010 ze dne 25.1.2021 nabízíme k odprodeji nepotřebný majetek uvedený v příloze č.1.

Majetek je dislokován v objektu PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. Jeho prohlídka je možná po dohodě s p.Jaroslavem Klementem, tel.602972055, e-mail klement@polac.cz.

Uvedené prodejní ceny jsou stanoveny jako minimální. Majetek bude odprodán nejvyšší cenové nabídce . V případě shodných nabídkových cen bude provedeno losování. Své cenové nabídky podávejte na formuláři (příloha 2) v uzavřených obálkách označených "NEOTEVÍRAT" nabídkové řízení k odprodeji vozidla Fabia (konkrétní RZ) Žádosti zasílejte poštou doporučeně na adresu: Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. p. Jaroslav Klement. Žádosti budou přijímány do dne 10.6.2021 l5,00 hod. Po této době nebude brán na další nabídky zřetel.

Obálky s nabídkami budou otevřeny za přítomnosti vyřazovací komise dne 14.6.2021.

Zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou bude informován nejpozději do 16.6.2021

Další případné informace podá p.Jaroslav Klement, tel.602972055, e-mail: klement@polac.cz.


Nabídka majetku - Příloha 1

Žádost o odprodej - Příloha 2


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/auta/index.html