Aktuality


Monitorovací návštěva nové partnerské instituce v Nizozemí

jako koordinátor programu Erasmus+ jsem v posledním dubnovém týdnu podnikla monitoring naší nové partnerské instituce, Policejní akademie v Nizozemí (Police Academy of Netherlands), která je situována v Apeldoornu. Hlavním cílem mé návštěvy bylo seznámení se s novými kolegy, výměna zkušeností z dosavadní zahraniční spolupráce s akcentem na individuální mobility studentů a zaměstnanců.

Tamní akademie je situována v překrásné historické budově bývalého semináře pro kněze. Je velmi citlivě zrestaurována a nachází se na rozlehlém pozemku s vynikajícím venkovním zázemím pro praktický výcvik policistů.

Úvodní přijetí na zahraničním oddělení a následná diskuze na téma zahraniční spolupráce byly velkým přínosem pro obě zúčastněné strany. Hlavním tématem byly především studentské mobility na studijní pobyt včetně vytváření nezbytného zázemí na obou partnerských institucích. Projednali jsme rovněž budoucí učitelské mobility a případné zapojení do dalších forem zahraniční spolupráce. Jako instituce jsme obdrželi např. pozvání na zahraniční kurz "Below See Level" pořádaný každoročně tamní akademií. Jedná se o mezinárodní týden pro policisty s cílem seznámit je teoretickou i praktickou formou se systémem fungování nizozemské policie včetně policejního vzdělávání.

Akademický pracovník Jan Heinen mi představil akreditovaný bakalářský studijní program v angličtině "Aplikovaný výzkum v kontextu evropské bezpečnosti" (Applied Research in the Context of European Policing), který je v Evropě unikátní a nabízí kombinaci bezpečnostních studií a výzkumu.

Během svého pobytu jsem se také setkala s nizozemskou studentkou, která vyjede v zimním semestru na naši instituci. Byla to výborná příležitost, jak jí poskytnout mnoho důležitých informací ještě před příjezdem na PA.

Velmi přínosné bylo setkání s akademickým pracovníkem Ronaldem Christiansenem z krizového managementu, který mi přiblížil úlohu velmi důležitou úlohu simulace v oblasti zdejšího vzdělávání. Představeny byly i další formy výuky.

V neposlední řadě bylo uspořádáno setkání na téma organizace vědy a výzkumu na tamní instituci. Nizozemská strana se vyslovila, že by velmi uvítala spolupráci např. formou společných publikací, případně pořádáním mezinárodních konferencí.

Odpolední časy byly věnovány prohlídce areálu instituce, výukových prostor, střelnic a zázemí pro ubytování studentů.


9. 5. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/apeldoorn/foto.html