Aktuality

Bezpečnostní seminář "Kybernetická bezpečnost VI"

20. září 2018 se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil další, již 54 bezpečnostní seminář, ve spolupráci s AFCEA. Tentokrát také s podporou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost - "Kybernetická bezpečnost VI". Velký zájem odborné veřejnosti ze státních i podnikatelských organizací vzbudilo téma "Praktické zkušenosti - Cyber Threat Intelligence , Security Operation Centers - přijatelnost rizika".

Fakulta bezpečnostního managementu a Katedra managementu a informatiky s Pracovní skupinou pro kybernetickou bezpečnost ČP AFCEA se řešením incidentů v kybernetickém prostoru dlouhodobě zabývají. V úvodním slovu informoval ředitel NÚKIBu Dušan Navrátil o aktuálním stavu kybernetické bezpečnosti v České republice. S aplikací evropské směrnice GDPR souvisí velké množství citlivých dat na Internetu, nároky na detekci hrozeb rozšiřuje Cloud, a proto je třeba optimalizovat náročnost opatření únosnou mírou k velikosti a pravděpodobnosti rizika. Tak jako v boji s běžnou kriminalitou je ochrana a obrana v kyberprostoru odvozena od útoků a napadení.


 

2. 10. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/afcea_20_09/foto.html