Aktuality

Bezpečnostní semináře "eGovernment Cloud" a "Od dat ke znalostem"

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 se na Policejní akademii České republiky v Praze uskutečnily další dva ze série bezpečnostních seminářů k problematice ochrany informačních a komunikačních systémů. Katedra managementu a informatiky na Fakultě bezpečnostního managementu doplňuje osvětou u odborné veřejnosti svou výzkumnou aktivitu v ochraně kybernetické informační infrastruktury v synergii s Českou pobočkou AFCEA, nyní již nejen s Pracovní skupinou pro kybernetickou bezpečnost (PS05 AFCEA), ale i Pracovní skupinou Inteligence (PS07).

Na programu semináře "eGovernment Cloud" se dále podílelo Ministerstvo vnitra ČR a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR. Účastníky přivítal rektor PA ČR doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c. a Petr Jirásek (evropské vedení AFCEA). Problematiku řešení vládního dokumentu eGov Cloudu komentoval Miroslav Tůma (MV ČR), Tomáš Hampl (PP ČR), Zdeněk Jiříček (AFCEA, Microsoft), dále referovali pracovníci NÚKIBu a další odborníci.

Na programu semináře "Od dat ke znalostem" se podílely důvěryhodné informační složky státu a certifikované akademické vědecky vývojové a komerční servisní organizace. Účastníky přivítal prorektor PA ČR doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr. h. c., a prezident ČP AFCEA Tomáš Müller, moderoval Josef Strelec. Rizika progresivního nárůstu informací v dispozici státu a ve veřejném zájmu jsou řešena multioborově a s využitím umělé inteligence. Kybernetický prostor na Internetu přináší nové znalosti s nejistou kvalitou a zároveň nebezpečností, která přesahuje možnosti jednotlivého subjektu orientovat se a chránit bez podpory odborných sil.


 

1. 2. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/afcea_1/foto.html