Aktuality

Policejní akademie ČR se distancuje od „adaptačních kurzů“ organizovaných jejím jménem


Vážení studenti prvních ročníků,

jistě jste v médiích zaznamenali zprávu, že se v rámci tzv. adaptačních kurzů u Máchova jezera nakazilo nejméně 116 vysokoškoláků, přičemž vysoké školy tato setkání neorganizují a nemají s nimi nic společného – viz například:

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pri-seznamovacim-kurzu-u-machova-jezera-se-nakazilo-116-vysokoskolaku-40337279

https://eurozpravy.cz/domaci/skolstvi/adaptacni-kurzy-jsou-dalsi-lihni-koronaviru-116-vysokoskolaku-se-nakazilo-u-machova-jezera.8df56d08/

Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen „PA ČR“) obdržela informaci o konání „Adaptačního kurzu Policejní akademie ČR v Praze“ ve dnech 29. 9. 2020 – 2. 10. 2020. Tato akce se má navíc konat v místě, kde se vyskytlo vysoké procento nakažených Covidem-19, a ve svých důsledcích tak obchází snahu Hygienické stanice hl. m. Prahy.

PA ČR se v žádném případě na organizaci tohoto setkání nepodílí a nenese za něj žádnou odpovědnost.

PA ČR se od uvedené akce zneužívající její jméno distancuje, dovolává se solidarity, odpovědného chování a žádá všechny, aby důsledně zvážili zdravotní rizika své účasti na této akci.


plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
rektor


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/adapt_20.html