Aktuality

Policejní akademie oslavila 30. výročí svého založení


Za přítomnosti desítek významných hostů proběhlo ve středu 15. června 2022 slavnostní setkání akademické obce a zaměstnanců u příležitosti oslav 30. výročí založení Policejní akademie ČR v Praze. Slavnostní akce se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, Policejního prezidia ČR, emeritní rektoři PA ČR, zástupci celorepublikových útvarů PČR, ředitelé bezpečnostních sborů, představitelé Městské části Praha 12 a další vzácní hosté.

Rektor David Dlouhý ve svém vystoupení řekl: „Je pro mě velkou ctí, že mohu stát v čele této univerzity, která se těší velmi dobrému jménu, jak mezi uchazeči o studium, tak u příslušníků bezpečnostních sborů, pracovníků ve veřejné i statní správě a široké veřejnosti. Prioritou nás všech, je i nadále zvyšovat úroveň akademie, aby dokázala stále lépe připravovat své absolventy ke zvládání nových bezpečnostních hrozeb. Zároveň chci vám všem poděkovat za každodenní práci. Každý z vás přispívá velkou měrou k bezproblémovému chodu celé instituce a má velký podíl na jejím postavení v rámci vysokoškolského vzdělání v naší republice. Jste to především vy, kdo vytváříte výsledný kladný obraz a udržujete vysokou úroveň naší univerzity.“

Rovněž představitelé Ministerstva vnitra a Policie ČR ve svých projevech vyzdvihli význam Policejní akademie ČR v Praze a její nezastupitelné místo v systému vysokoškolského bezpečnostního vzdělávání. Za emeritní rektory promluvil první rektor PA ČR prof. Jan Musil, který zmínil historické souvislosti jejího vzniku.

Rektor David Dlouhý poté předal osmi významným osobnostem medaile k 30. výročí Policejní akademie ČR v Praze a udělil čestný titul doktor honoris causa. Po skončení oficiální části programu následoval koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se sólistkami Ivanou Brožovou a Gabrielou Urbánkovou. Slavnostním odpolednem provázel moderátor Petr Čimpera.


 
 
 
 

4. 7. 2022

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/30_vyroci/foto.html