Aktuality

Oslavy 10. výročí vzniku fakult

Příchodem vedení univerzity, nástupem čestné stráže a českou státní hymnou bylo ve čtvrtek 5. dubna zahájeno slavnostní setkání akademické obce u příležitosti oslav 10. výročí vzniku Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze.

Slavnostního aktu se zúčastnily desítky významných tuzemských i zahraničních hostů a v neposlední řadě také studenti, akademičtí pracovníci a zaměstnanci školy. Úvodní slovo pronesl rektor Policejní akademie doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Poté předal třem oceněným čestné tituly doktor honoris causa a následně také bronzové, stříbrné a zlaté medaile PA. Ve druhé části programu vystoupila Hudba Hradní stráže a Policie ČR se svými sólisty pod taktovkou šéfdirigenta plk. MgA. Václava Blahunka, Ph.D.


 
 
 
 
 
 
 
 

9. 5. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/10_vyroci/foto.html