PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe
Úvod Redakční rada Články Pokyny pro autory Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

 - č. 1

 - č. 2

 - č. 3

 - č. 4

- zvláštní číslo

2011
2012
Obsah čísla 1/2010

Věčné myšlenky o původu (podstatě) státu a o metodách vládnutí v právním státě
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
3
Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., Ing. Martina Königová, Ph.D., Ing. Hana Urbancová, Ing. Michal Bačovský
25
Paramilitarismus jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD.
33
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (niekoľko poznámok k možnostiam právnej ochrany v Slovenskej republike)
JUDr. Michal Kuril, PhD.
47
Komparácia ochrany citlivých údajov v slovenských a celosvetových online sociálnych sieťach
Ing. Karol Depta
61
Na jakých předpokladech budovat veřejný prostor?
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
71
Dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Příklad z Estonska
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
81
K některým problémům ústavních dekretů prezidenta republiky v souvislosti s Lisabonskou smlouvou
Mgr. Aleš Zpěvák, Mgr. Anna Pleierová
91
Multikultura a Policie České republiky
Mgr. et Bc. Jan Dalecký, Mgr. Zdeněk Chmela
105
Dokazování svobodného a informovaného souhlasu v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
JUDr. Nikolaj Hrib, Ph.D.
115
Korupce v naší společnosti
JUDr. František Novotný
125
Novelizace zákona o shromažďování z hlediska ochrany demokracie:
Zákaz maskování

Bc. Václav Walach
131
Recenze monografie "Mistrovské řízení lidských zdrojů"
Mgr. Antonín Slabý
141
Informace o konání 97. Žofínského fóra
"Kde se zastaví náš propad v žebříčku korupce?"

PhDr. Petr Jedinák, Ph.D.
143