KnihovnaOnline dostupné informační zdroje na PA ČR

(Dostupné pouze z počítačů na PA ČR)

Databáze

ISI Web of Knowledge

(info)Elektronicky dostupné časopisy


On line přístup k některým časopisům vydavatelství Emerald


Online přístup k časopisu Journal of Forensic Sciences

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
Zajímavé volně dostupné zdroje


WCJLN

Stránky World Criminal Justice Library Network obsahují informace o nejrůznějších oborových zdrojích.

 • Elektronické časopisy
 • Seznam elektronických časopisů (trestní právo, kriminologie, penologie, …), u některých časopisů jsou k dispozici fulltexty zdarma.


  NCJRS

  Stránky národního referenčního servisu pro obor trestního práva (USA). Zdrojoborových informací.

 • Virtuální plnotextová knihovna
 • Databáze elektronických publikací.  Max-Planck-Institut - elektronické publikace  Elektronický časopis THE INTERNET JOURNAL OF CRIMINOLOGY

  Plné texty článků, závěrečných prací, závěrů výzkumů.


  Signal - časopis asociace ozbrojených složek (AFCEA)  Center for Problem-Oriented Policing

  analýzy, příručky, publikace, články, interaktivní moduly pro analýzu problémů, prevence kriminality, policejní činnost, pomůcky, průzkumy, …  ICPC - International Centre fort he Prevention of Crime
  (Mezinárodní centrum pro prevenci kriminality)

  volně přístupné publikace s touto tématikou  The LUBRINCO Group

  skupina zabývající se tématy jako: praní špinavých peněz, obchodní špionáž, podvody, bezpečnost, …

  IN Sites - elektronický časopis

  Community policing, prevence kriminality, policejní činnost, …  Knihovna Právnické fakulty University Karlovy v Praze

 • Centrální katalog UK

 • KNIHOVNA OSN on-line

  Elektronický informační servis knihovny Informačního centra OSN v Praze  Úřední věstník EU

  Řada L a řada C.  Australský kriminologický institut

  publikace, zprávy, konference, kriminalita, trestní právo, průzkumy  Britská Home Office

  publikace, zprávy, programy, problémy, průzkumy, kriminalita, drogy, soudnictví  Kanadské ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice Canada)

  publikace, výzkumy, statistiky  Mezinárodní centrum pro prevenci kriminality


  Stránky zabývající se redukcí kriminality


  Online viktimologická knihovna


  BPM Portál

  Elektronický informační zdroj v oblasti Business Process Managementu (BPM) a procesního řízení v České a Slovenské republice. Publikuje původní a převzaté texty v českém, slovenském a anglickém jazyce.
  Oborová brána TECH

  Oborová brána zaměřená na techniku, přírodní a aplikované vědy.