Katedra managementu a informatiky

Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Management

1) Management v organizaci. Pojetí, úkoly, činnosti. (Aplikace managementu v polici a ve veřejné správě). Základní pojmy managementu.
2) Vývoj managementu, myšlenkové směry klasického managementu, soudobé manažerské přístupy.
3) Manažerské funkce, jejich dělení a charakteristika.
4) Manažerská funkce vedení lidí. Teorie vedení. Základní přístupy a způsoby vedení lidí. Leader - manažer v organizaci.
5) Průběžné manažerské funkce: analýza, rozhodování a implementace. Metody na podporu rozhodování.
6) Strategický management, metody hodnocení organizací.
7) Manažerské kompetence. Osobnost manažera.
8) Teorie motivace. Vývoj motivačních koncepcí. Nežádoucí motivace.
9) Teorie komunikace. Proces komunikace. Komunikace v organizaci.
10) Moderní pojetí řízení organizace - koncepce.
11) Moderní metody Time managementu.
12) Manažerská funkce organizování - organizační struktury.

Management lidských zdrojů

1) Pojetí, význam, vývoj a úkoly MLZ v organizaci.
2) Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst.
3) Proces získávání a výběru pracovníků, uplatňované metody.
4) Přijímání, rozmísťování, orientace a propouštění pracovníků.
5) Hodnocení pracovníků v organizaci, proces a cíle hodnocení.
6) Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Metody vzdělávání na a mimo pracoviště.
7) Odměňování pracovníků - zaměstnanecké výhody.
8) Péče o pracovníky, pracovní vztahy.
9) Stručná definice činností spadajících pod manažerskou funkci řízení lidských zdrojů.
10) Koncepce řízení pracovního výkonu.
11) Řízení talentů v organizaci.
12) Soudobé trendy v řízení lidských zdrojů.