Zaměstnanci

Titul: doc., RNDr., DrSc.
Jméno: Dana
Příjmení: Procházková
Pracoviště: oddělení strategie a vnějších vztahů
Místnost: A1, 8. p., č.dv. 829
Telefon: 974828315
Garant předmětů: Analýza rizika vzniku krizových situací
 Úvod do bezpečnosti a krizového řízení
 Krizové řízení
 Teorie a praxe krizového řízení
 Nebezpečné látky a průmyslové havárie
 Obnova
 Podklady pro rizikové inženýrství
 Případové studie
 Metody a nástroje řešení krizových situací
 Řízení bezpečnosti a rizika
Vyučující předmětů:Analýza rizika vzniku krizových situací
 Metody a nástroje řešení krizových situací
 Krizové řízení
 Úvod do bezpečnosti a krizového řízení
 Obnova
 Případové studie
 Řízení bezpečnosti a rizika
Konzultační hodiny: Středa 10.00-12.00 nebo dle dohody
E-mail adresa : prochazkovad@polac.cz© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?zamest/prochazd.html