Úřední deska


Informace o zahájených habilitačních řízeních


Habilitační obor: Bezpečnostní management a kriminalistika


Jméno a příjmení Téma habilitační práce Pracovní zařazení Zahájení řízení Zasedání VRJmenován docentem dne
Ing. Milan Kný, CSc. Krystalizace bezpečnostního managementu a jeho systémové pojetí v české informační společnosti Akademický pracovník PA ČR, katedra managementu a informatiky 11. 3. 2011 16. 11. 2012Řízení zastaveno dne 16.11.2012
Dr. Ján Šugár, CSc. Vybrané aktuální problémy odčerpávání výnosů z trestné činnosti v ČR Výzkumný a vývojový pracovník PA ČR 21. 4. 2011  22.9.2011 Řízení zastaveno na vlastní žádost
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. Specifické kriminalistické metody vyšetřování projevů pravicového politického extremismu ve vztahu ke znaleckému zkoumání Akademický pracovník Univerzity obrany Brno, katedra řízení lidských zdrojů 24. 6. 2011 21. 6. 201322. 6. 2013
Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. Ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem v ČR Odborný asistent Vysokého technického učení v Brně, fakulta chemická 1. 8. 2011 22.11.201325.11.2013
JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Kriminalistická odorologie Akademický pracovník PA ČR, katedra kriminální policie 13. 12. 201120. 6. 201423. 6. 2014
JUDr. Milan Šubrt, Ph.D. Trestní právo mládeže Akademický pracovník PA ČR, katedra trestního práva 26. 4. 2012 21. 3. 2014Řízení zastaveno dne 21. 3. 2014
JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. Zpravodajské služby Ředitel Odboru legislativně právního Bezpečnostní informační služby 30.1.2013 21. 3. 201424. 3. 2014
JUDr. Štefan Kočan, Ph.D. Charakteristika a vyšetrovanie korupcie Pověřený rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave 31.1.2013 20. 9. 201323. 9. 2013
JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. Když máme moc. Sociální a psychologické podmínky a příčiny selhání policistů v rolově podmíněných interakcích Akademický pracovník PA ČR, katedra společenských věd 15. 3. 2013 20. 9. 201323. 9. 2013
Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. Zabezpečení multimediálních dat digitálním vodotiskem Akademický pracovník PA ČR, katedra managementu a informatiky 11. 9. 2013   
PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. Role a činnosti policejních manažerů při řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky Akademický pracovník PA ČR v Praze,katedra managementu a informatiky 25. 2. 20141. 4. 201620.6.2016 Řízení zastaveno na vlastní žádost
JUDr. David Zámek, Ph.D. Analýza vztahů subjektů činných při hromadném narušení veřejného pořádku Děkan Fakulty bezpečnostně právní PA ČR v Praze, akademický pracovník katedry policejních činností 18. 9. 201428. 11. 20141. 12. 2014
JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Využití vybraných informačních zdrojů a metod Competitive Intelligence při odhalování a objasňování kybernetické kriminality Akademický pracovník PA ČR v Praze, katedra managementu a informatiky 10. 11. 20151. 4. 20164. 4. 2016
JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Bezpečnostněprávní problematika poskytování zdravotní péčeAkademická pracovnice a statutární zástupkyně ředitelky Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové 19.11.20159. 12. 201612. 12. 2016
MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. Historie a současnost soudně lékařského a kriminalistického vyšetřování leteckých katastrof v ČR Primář Vojenského ústavu soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice Praha 10. 2. 201713. 10. 201716. 10. 2017
JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. CyberCrimeAkademický pracovník PA ČR v Praze, katedra trestního práva 1. 3. 2017  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/habilit.html