Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt


Redakční rada
Vědecká redakce periodika
Bezpečnostní teorie a praxe

Periodikum Policejní akademie České republiky v Praze.
V evidenci periodického tisku evidováno pod číslem MK ČR E 21198.
Vychází čtvrtletně.
Redakční rada plní zároveň funkci Vědecké redakce periodika.


Předseda:

prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

Místopředseda:

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Jana Malá

Členy Redakční rady a Vědecké redakce periodika PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe jsou:

Interní členové:

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
doc. JUDr. František Novotný, CSc., dr.h.c.
JUDr. Václav Mastný, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., dr.h.c.
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

Externí členové:

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
prof. Ing. Tomáš Loveček, Ph.D.
pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Mgr. JUDr. Jörg Petermann, Ph.D.
plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter
PhDr. Miroslav Scheinost
doc. Dr. Iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
doc. JUDr. Ľuboš Wäldl, Ph.D., dr.h.c.

ISSN 1801-8211
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/radacz.html