Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt


Redakční rada
Vědecká redakce periodika
Bezpečnostní teorie a praxe

Periodikum Policejní akademie České republiky v Praze.
V evidenci periodického tisku evidováno pod číslem MK ČR E 21198.
Vychází čtvrtletně.
Redakční rada plní zároveň funkci Vědecké redakce periodika.


Předseda redakční rady:

prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Jana Malá

Redakční rada - zaměstnanci PA ČR:

doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.

Externí členové:

plk. Ing. Pavel Kolář, CSc. Česká republika
PhDr. Miroslav Scheinost Česká republika
plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter Česká republika
plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA Česká republika
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. Slovenská republika
doc. JUDr. Ľuboš Wäldl, PhD. Slovenská republika
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. Rakouská republika
prof. Dr. hab. Ryszard Jaworski Polská republika
prof. Egidijus Kurapka Litevská republika
prof. Dr. Hendryk Malewski Litevská republika
JUDr. Jörg Petermann, Ph.D. SRN

ISSN 1801-8211
© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/radacz.html