Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt


Redakční rada
Vědecká redakce periodika
Bezpečnostní teorie a praxe

Periodikum Policejní akademie České republiky v Praze.
V evidenci periodického tisku evidováno pod číslem MK ČR E 21198.
Vychází čtvrtletně.
Redakční rada plní zároveň funkci Vědecké redakce periodika.


Předseda redakční rady:

prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Jana Malá

Členy Redakční rady a Vědecké redakce periodika PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe jsou:

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
JUDr. Václav Mastný, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

Externí členové:

plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Mgr. JUDr. Jörg Petermann, Ph.D.
plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter
PhDr. Miroslav Scheinost
doc. Dr. Iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA
doc. JUDr. Ľuboš Wäldl, Ph.D.

ISSN 1801-8211
© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/radacz.html