Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2019

Obsah čísla 4/2018

Zkušenosti občanů ČR s uživateli návykových látek
PaedDr. Petr Přecechtěl, doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc., Mgr. Tomáš Najman, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminologie
3
 
Exaktní ověření podmíněnosti skladby profesního profilu vedoucích příslušníků Policie ČR
kpt. PhDr. Lukáš Miklas, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra trestního práva
Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, oddělení vědy a výzkumu
19
 
Dispozice obyvatelstva pro přežití v krizových situacích
Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D., Ing. Jan Kyselák, Ph.D., prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva
33
 
Oběti terorismu
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., Policejní akademie ČR v Praze
Fakulta bezpečnostního managementu, katedra společenských věd
43
 
Identita jako dialog
PhDr. Petr Nesvadba, CSc., doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
Mgr. Lukáš Urban, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze
Fakulta bezpečnostního managementu, katedra společenských věd
57
 
Jak stárne česká vězeňská populace?
Mgr. Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha
71
 
Anonymizace skutečného vlastníka
Ing. Vratislav Dvořák, PhD., Policejní akademie ČR v Praze
Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminální policie
81
 
Právní rámec používání nesmrtících technologií u vybraných evropských bezpečnostních sborů
Mgr. Marek Radosta, Policejní akademie ČR v Praze
Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminální policie
93
 
Rozvoj technických prostředků chemického vojska Armády České republiky
pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA, Ing. Petr Žuja, Ph.D.
Univerzita obrany Brno, Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
101
 
Výstupy z projektu My Life after the Crash (Můj život po nehodě)
Mgr. Jana Neusarová, Ph.D., Univerzita Jana Amose Komenského Praha
katedra bezpečnostních studií a katedra andragogiky
České sdružení obětí dopravních nehod
111
 
Pokyny autorům 133
 


Resumé článků


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/clankycz018-4.html