Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2018
2019

Obsah čísla 3/2017

Grafická extremistická symbolika na veřejném prostranství
pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Policejní akademie České republiky v Praze,
Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminální policie
3
 
Elektronický monitoring do budoucna - vybrané poznatky z ankety mezi soudci a státními zástupci
JUDr. Simona Diblíková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
23
 
Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice
PhDr. Petra Skalická, Policejní akademie České republiky v Praze,
Fakulta bezpečnostního managementu, katedra krizového řízení
29
 
Trestnoprávna úprava mladistvých páchateľov z hľadiska práva Európskej únie a právnej úpravy platnej v Slovenskej republike
JUDr. Ladislav Balún, mjr. JUDr. Daniela Benedeková, PhD.,
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katedra trestného práva
41
 
Tvorba scénáře pro případ teroristického útoku s využitím sil a prostředků Armády České republiky
pplk. Ing. Janka Kosecová, Ph.D., Ing. Roman Kopřiva, Univerzita obrany v Brně,
Centrum bezpečnostních vojenskostrategických studií
57
 
Teoretické školy mezinárodních vztahů a jejich odraz v typologiích strategických přístupů proti násilným nestátním aktérům
Mgr. Zdeněk Ludvík, Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií
75
 
Situační prevence versus ochrana osobních údajů
Mgr. Vladimír Oliberius, Policejní akademie České republiky v Praze,
Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminální policie
97
 
Evropský vyšetřovací příkaz, nový unijní nástroj justiční spolupráce
doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc., Metropolitní univerzita Praha,
katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
111
 
Osobnost jedince a psychická odolnost v různých typech činnosti
PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D., Univerzita Karlova,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra technických a úpolových sportů
119
 
Protiprávní jednání vězněných osob a role Pověřeného orgánu Vězeňské služby ČR
mjr. Mgr. Ondřej Kolář, Věznice Světlá nad Sázavou, vedoucí oddělení prevence a stížností,
plk. Mgr. Tomáš Kubín, ředitel Věznice Odolov
135


Resumé článků


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/clankycz017-3.html