Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2018
2019

Obsah čísla 1/2017

Euro 2016 z perspektivy sportovních mega-událostí: Iluzí bezpečnosti a zábavy proti teroristům?
Mgr. Vendula Divišová, Masarykova Univerzita, Brno, Fakulta sociálních studií
3
 
Sociální profil azylantů a žadatelů o mezinárodní ochranu v České republice
Mgr. Štěpán Strnad, PhD., Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra společenských věd
19
 
Syndrom vyhoření u operátorů Telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV)
PhDr. Jitka Veselá, Ph.D., Mgr. Helena Buchtová Lišková, Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze, Katedra společenských věd
35
 
Důsledky největších jaderných havárií: Černobyl vs. Fukušima
doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze, Katedra krizového řízení
49
 
Ke kázeňské odpovědnosti příslušníků bezpečnostních sborů
JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra veřejné správy
69
 
Vyhrocené násilí ve školním prostředí v Německu jako poučení pro Českou republiku (část 2)
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra krizového řízení
91
 
Vybrané aspekty realizace psychologické přípravy specialistů chemického vojska Armády České republiky
pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA, Univerzita obrany
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
103
 
Ženy ve výkonu trestu odnětí svobody
Mgr. Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
121
 
Cvičení orgánů krizového řízení
pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D., Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Univerzita obrany, Brno, Katedra krizového řízení
131
 


Resumé článků


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/clankycz017-1.html