Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2016
2017
2018

Obsah čísla 2/2015

Pocit bezpečí v kriminologickém kontextu
Eva Moravcová
3
 
Propagační nástroje a témata extremismu v ČR - výstupy výzkumného projektu - I. část
pplk. Mgr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
15
 
Scénáře zkoušek spolehlivosti - výzkumná zjištění
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., pplk. Mgr. Viktor Koudelka
35
 
Sharia - Police v Německu: islamistický vigilantismus a nástroj propagandy
prof. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Bc. Adam Veselý
43
 
Právní rámec Evropské unie pro vysílání unijních policejních misí
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., Petr Mádr
55
 
Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová
67
 
Analýza súčasného stavu vyhodnocovania bezpečnostnej situácie krajín V4
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD., JUDr. Ing. Luboš Mahdoň
75
 
K plánované novele zákona o zpravodajských službách
Mgr. Vítězslav Kozák
87
 
Trestná činnost s extremistickým podtextem a spolupráce policie s justicí (výsledky expertního šetření mezi specialisty PČR)
Mgr. Jakub Holas
95
 
Efektivita odborného zacházení s vězněnými osobami
PhDr. Pavel Horák
107
 
Výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody žen - matek s dětmi
plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
113
 
Informace k "testům integrity" ze zahraničí
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., plk. Mgr. Pavel Kotraba
119
 
Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike
plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
123
 
Informace k "testům integrity" z Maďarské republiky
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.
127
 
Mezinárodní týden v rámci Policejní akademie Dolní Sasko
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
131
 
Radikalizace v jihovýchodní a střední Evropě
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
137
 
Pokyny autorům 141


Resumé článků


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/clankycz015-2.html