Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2016
2017
2018

Obsah čísla 1/2015

Analýza kointegrace vybraných ročních časových řad dopravní nehodovosti v České republice prostřednictvím modelů vektorové autoregrese (VAR)
Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
3
 
Ověření protikorupčního účinku zkoušky spolehlivosti - analýza časových řad
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.
31
 
Ověření protikorupčního účinku zkoušky spolehlivosti - dotazníkové šetření
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.
41
 
Analýza faktorů ovlivňujících znalosti policistů v oblasti detekce návykových látek v silniční dopravě
pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D., Dr. Zdeněk Kovařík, CSc.
59
 
Zacházení s pachateli seniorského věku
pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
85
 
Úroveň vzdělanosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Mgr. Eva Biedermanová
97
 
Volebné násilie v priestore krajín strednej a východnej Európy
Mgr. et. Mgr. Michal Mochťak
109
 
Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Ing. Miroslav Červenka
125
 
Aktuální otázky vězeňství
pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.
133


Resumé článků


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/clankycz015-1.html