Veřejné zakázky


Archiv veřejných zakázek


Název zakázkyVýzvaZadávací
dokumentace
Dodatečné
informace
Protokol
o otevírání
obálek
Protokol
o posouzení
kvalifikace
Protokol
o jednání
hodnotící
komise
Zprávy o
posouzení a
hodnocení
nabídek
Oznámení
o uzavření
smlouvy
Uzavřené
smlouvy
Praní a chemické čištění prádla Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
 

Protokol o otevírání obálek  

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Praní prádla Rozhodnutí  o výběru  nejvýhodnější nabídky 
Oznámení o uzavření smlouvy - Vyškov 
Oznámení o uzavření smlouvy - MM Praha 3 
Oznámení o uzavření smlouvy - Jihlava 
Uzavřená smlouva o praní a čištění prádla
Oprava střechy objektů K a L Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
Seznam doručených nabídek Protokol o otevírání obálek  

Protokol o jednání hodnotící komise  Zpráva o hodnocení nabídek - Oprava střechy Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  

Výměna oken A 1, III. patro Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 - Technická specifikace výměny oken P 1
Příloha č.2 - Smlouva o dílo P 2
Příloha č.3 - Výkaz výměr P 3
Příloha č.4 - Prohlídka místa plnění P 4
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - výměna oken A1, 3.patro Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Uzavřená smlouva - výměna oken A1, 3.patro 
Zadávací dokumentace podepsaná 
Nabídka AGOS stavební a.s. Pelhřimov
Praní a chemické čištění prádla Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Praní prádla

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Uzavřená smlouva o praní a čištění prádla

Dálkově ovládané zatemňovací závěsy Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Dálkově ovládané zatemňovací závěsy

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Uzavřená smlouva - Dálkově ovládané zatemňovací závěsy

Výzkumný úkol - rozvoj laboratoří kriminalistiky Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Rozvoj laboratoří kriminalistiky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Uzavřená smlouva - Rozvoj laboratoří kriminalistiky

Archivační zařízení "páternoster" pro spisy Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízeníZrušení
Oznámení o zrušení zadávacího řízeníOznam
Oznámení o zrušení zadávacího řízeníOznam
Oznámení o zrušení zadávacího řízeníOznam
 

 

 

 

 

 

Oprava střechy objektu A 1 Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Oprava střechy objektu A 1

 

Uzavřená smlouva - Oprava střechy objektu A 1

Psychofyziologická a behaviorální laboratoř Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č. 1 - Kupní smlouva P 1
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Uzavřená smlouva

Praní a chemické čištění prádla Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Praní prádla

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Uzavřená smlouva o praní a čištění prádla

Oprava havarie rozvodny 22 kV - vstupní trafostanice PA ČR Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek - Oprava havarie rozvodny 22 kV

 

 

Rekonstrukce psychofyziologické a behaviorální laboratoře Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace ZD
Příloha č.1 P 1
Příloha č.2 P 2
Příloha č.3 P 3
 

 

 

 

Zpráva o hodnocení nabídek

Stavby
Agos

Uzavřená smlouva
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.