Knihovna

Aktuální změny v otevírací době

Uzavření Knihovny


Ve dnech 13. až 18. října 2017 jsou z technických důvodů uzavřeny všechny knihovny PA ČR.

Provoz knihoven Policejní akademie ČR v době před pevnými a pohyblivými svátky v roce 2017

V den před velikonočními svátky, které jsou svátky pevnými a začínají v pátek, budou mít Studijní a Vědecká knihovna PA ČR vždy ve čtvrtek páteční provoz, tj.od 9:00 -12:00 hod. (poprvé ve čtvrtek dne 13. dubna 2017).

V den předcházející dalším státním svátkům bude provoz knihoven v r. 2017 upraven následovně:

  • v úterý 4. července 2017 budou mít Studijní a Vědecká knihovna Knihovny PA ČR páteční provoz, tj. od 9:00 -12:00hod.
  • ve středu 27. září 2017 budou mít Knihovny PAČR, a to Studijní a Vědecká knihovna páteční provoz, tj. od 9:00 -12:00 hod.
  • ve čtvrtek 16. listopadu 2017 budou mít Studijní a Vědecká knihovna Knihovny PA ČR páteční provoz, tj. od 9:00 -12:00 hod.
  • v době vánočních prázdnin, ve dnech 27. - 29. prosince 2017 bude Vědecká knihovna Knihovny PA ČR otevřena od 10:00 do 12:00 hod. Studijní knihovna a Speciální studijní knihovna budou v této době uzavřeny. Kontaktní telefon pro potřeby uživatelů mimo uvedenou dobu je 974 828 548, anebo 974 828 547.

Provoz knihoven PA ČR v období letních prázdnin bude oznámen samostatně v Oznámení rektora Policejní akademie ČR v Praze v dostatečném časovém předstihu.

(Viz 15. Oznámení rektora Policejní akademie ČR v Praze. Ročník 17. V Praze 7. dubna 2017. Čl. 4)© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/aktual.html