Knihovna

Aktuální změny v otevírací době

AKTUÁLNÍ ZMĚNA k 28. červenci 2017

Vážení uživatelé našich služeb,

v Knihovně Policejní akademie ČR, v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) probíhá rozsáhlá

REVIZE KNIHOVNÍCH FONDŮ.

V DŮSLEDKU TOHO:

  • JE OD 1.8. DO 4.9. 2017 UZAVŘENA VĚDECKÁ KNIHOVNA


  • NEBUDE MOŽNÉ OD 1.8. DO 4.9.2017 VRACET LITERATURU VYPŮJČENOU ZE STUDIJNÍ KNIHOVNY PROSTŘEDNICTVÍM VĚDECKÉ KNIHOVNY.

POZNÁMKA:

Kmenovým akademickým pracovníkům PA ČR bude vyhověno v souladu s Oznámením rektora PA ČR v Praze. Roč. 2017/30.5.2017, čl. 4

Ostatní uživatelé: Ve výjimečných případech je možná telefonická dohoda - t.č. 974 828547.
Provoz knihoven v letním období 2017

Vědecká knihovna

03.07. - 31. 07. 2017 zavřeno
(Je možná telefonická domluva na lince 974 828 548 nebo 974 828 547. V takových případech budou požadavky uživatelů, které jsou v souladu s knihovním a výpůjčním řádem, vyřešeny.)
01.08. - 29. 09. 2017 otevřeno pondělí až pátek 9:00 – 12:00

Studijní knihovna

03.07. - 08. 09. 2017 zavřeno (Po celé období uzavření studijní knihovny je možné vracet vypůjčenou literaturu prostřednictvím vědecké knihovny.)
11.09. - 29. 09. 2017 otevřeno v pondělí až pátek 9:00 -12:00.

Speciální knihovna

01. 06. - 29. 09. 2017 zavřeno

(Viz Oznámení rektora Policejní akademie ČR v Praze. Ročník 2017. V Praze 30. 5.2017; čl. 4)Provoz knihoven Policejní akademie ČR v době před pevnými a pohyblivými svátky v roce 2017

V den před velikonočními svátky, které jsou svátky pevnými a začínají v pátek, budou mít Studijní a Vědecká knihovna PA ČR vždy ve čtvrtek páteční provoz, tj.od 9:00 -12:00 hod. (poprvé ve čtvrtek dne 13. dubna 2017).

V den předcházející dalším státním svátkům bude provoz knihoven v r. 2017 upraven následovně:

  • v úterý 4. července 2017 budou mít Studijní a Vědecká knihovna Knihovny PA ČR páteční provoz, tj. od 9:00 -12:00hod.
  • ve středu 27. září 2017 budou mít Knihovny PAČR, a to Studijní a Vědecká knihovna páteční provoz, tj. od 9:00 -12:00 hod.
  • ve čtvrtek 16. listopadu 2017 budou mít Studijní a Vědecká knihovna Knihovny PA ČR páteční provoz, tj. od 9:00 -12:00 hod.
  • v době vánočních prázdnin, ve dnech 27. - 29. prosince 2017 bude Vědecká knihovna Knihovny PA ČR otevřena od 10:00 do 12:00 hod. Studijní knihovna a Speciální studijní knihovna budou v této době uzavřeny. Kontaktní telefon pro potřeby uživatelů mimo uvedenou dobu je 974 828 548, anebo 974 828 547.

Provoz knihoven PA ČR v období letních prázdnin bude oznámen samostatně v Oznámení rektora Policejní akademie ČR v Praze v dostatečném časovém předstihu.

(Viz 15. Oznámení rektora Policejní akademie ČR v Praze. Ročník 17. V Praze 7. dubna 2017. Čl. 4)© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/aktual.html