Oddělení strategie a vnějších vztahůOddělení strategie a vnějších vztahů je řízeno prorektorem pro strategii a vnější vztahy
a statutárním zástupcem rektora
 
 
Pracovníci: PhDr. Iva Borská, CSc.
 JUDr. Radim Pilař
 pplk. JUDr. Milan Štěpánek
 Ing. Jaroslav Zajíček

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/strateg.html