Katedra kriminalistiky (KKRIM)

Katedra kriminalistiky zajišťuje v bakalářském, magisterském i doktorském studiu výuku všech částí kriminalistiky. Jedná se o výuku teoretického úvodu do kriminalistiky, kriminalistické techniky, kriminalistické taktiky a kriminalistické metodiky. Studenti v souladu se studijními plány prokazují na závěr jednotlivých částí studia své znalosti absolvováním zápočtů a postupových zkoušek, v některých formách bakalářského studia i formou Státní závěrečné zkoušky. Pracovníci katedry vedou každoročně velký počet bakalářských a diplomových prací a jsou i školiteli doktorandů. Kromě zmíněné výuky kriminalistiky, zajišťuje katedra i výuku forenzních disciplin, kterou uskutečňují externí učitelé katedry
Vedoucí katedry: doc. Ing. Jaroslav SUCHÁNEK, CSc.
tel.: 974 828 025
        974 828 031
 
Sekretariát : Jana JANČOVÁ tel.: 974 828 027
   e-mail: kkrim@polac.cz
Tajemník katedry : Mgr. Zdeněk MAREK
Pracovníci katedry : doc. JUDr. Zdeněk KONRÁD, CSc.
 Mgr. Richard KRAUS
 doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.
 doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.
 Mgr. Jiří VÁVRA
 
Externí spolupracovníci: prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
 doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc.
 MUDr. Slavoj Brichcín
 MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
 
Předměty katedry :

Bakalářské studium :

 

Povinné předměty

  Kriminalistika pro studijní obor B 60
 
 
 
  Kriminalistická technika pro obory B 61 a B 62
 
 Kriminalistická taktika pro obory B 61 a B 62
 
 Kriminalistická metodika pro obory B 61 a B 62
 
 
 

Povinně volitelné předměty

  Soudní lékařství
 
 
  Soudní psychiatrie a sexuologie
 
 
  Soudní inženýrství - Technické znalectví obor B61
 Forenzní biomechanika pro obor B 61
 
  Kriminalistické praktikum-technika- prezenční B 60
  Kriminalistické praktikum-taktika a metodika - prezenční B 60
  Kriminalistická dokumentace obor B 61
  Kriminalistická identifikace osob obor B 61
  Kriminalistická identifikace věcí obor B 61
  Kriminalistické neidentifikační zkoumání obor B 61
 
 

Volitelné předměty

  Výcvikový kurz - prezenční B 60
 
 
 • Zaměření ke státní závěrečné zkoušce
 •  
   

  Magisterské studium :

    Kriminalistika II (teorie a metodologie)
   
   
    Soudní inženýrství - Technické znalectví
   
   

  Doktorské studium:

    Kriminalistika  © 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkrim/kkrim.html