Katedra kriminalistiky (KKRIM)

Katedra kriminalistiky zajišťuje v bakalářském, magisterském i doktorském studiu výuku všech částí kriminalistiky. Jedná se o výuku teoretického úvodu do kriminalistiky, kriminalistické techniky, kriminalistické taktiky a kriminalistické metodiky. Studenti v souladu se studijními plány prokazují na závěr jednotlivých částí studia své znalosti absolvováním zápočtů a postupových zkoušek, v některých formách bakalářského studia i formou Státní závěrečné zkoušky. Pracovníci katedry vedou každoročně velký počet bakalářských a diplomových prací a jsou i školiteli doktorandů. Kromě zmíněné výuky kriminalistiky, zajišťuje katedra i výuku forenzních disciplin, kterou uskutečňují externí učitelé katedry


Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Vedoucí katedry: doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D., Dr. h. c.
tel.: 974 828 033
        974 828 025
 
Sekretariát : Jana JANČOVÁ tel.: 974 828 027
   e-mail: kkrim@polac.cz
 
Tajemník katedry : Mgr. Zdeněk MAREK tel.: 974 828 028
Pracovníci katedry : doc. Ing. Jaroslav SUCHÁNEK, CSc.
 doc. JUDr. Zdeněk KONRÁD, CSc.
 doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.
 Mgr. Jiří VÁVRA
 
Externí spolupracovníci: prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
 doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc.
 doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
 MUDr. Slavoj Brichcín
 MUDr. Zuzana Řeřichová
 
Předměty katedry : Bakalářské studium
 
Povinné předměty:
 
 
 
 
 
Povinně volitelné předměty:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volitelné předměty
 
Výcvikový kurz - prezenční B 60
 
 Magisterské studium:
 
 
 
 Doktorské studium:
 
Kriminalistika© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkrim/kkrim.html