Ekonomicko provozní útvar - EPÚ

Vedoucí:Mgr. František Dolejší
Sekretariát : Jana Engelová
    UBYTOVÁNÍ - recepce G tel. : 828 735
    STRAVOVÁNÍ tel. : 828 711
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?epu/index.html