Úřední deska

Přehled o počtu podaných přihlášek pro akademický rok 2016/2017


P R E Z E N Č N Í    F O R M A

Druh studia Forma studia Kategorie uchazečů Počet přihlášených
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční ostatní (dále jen ostatní), tj. civilní uchazeči, občanští pracovníci státní a veřejné správy, příslušníci Vojenské policie, Armády ČR, strážníci městské a obecní policie, apod. 960
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční PČR 2
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční ostatní 296
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční ostatní 42
N62 - navazující magisterské
obor: bezpečnostně strategická studia
prezenční ostatní 22
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční ostatní 57


K O M B I N O V A N Á    F O R M A

Druh studia Forma studia Kategorie uchazečů Počet přihlášených
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná PČR 72
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná pracovníci MV 4
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná BS 216
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná ostatní, tj. civilisté, občanští pracovníci státní a veřejné správy, Vojenská policie a Armáda ČR, obecní a městská policie, apod. 276
B61 - bakalářské
obor: kriminalistika a další forenzní disciplíny
kombinovaná PČR (krim. Technici, krim. Exp., prac. KÚ, OKTE, polic. Komisaři pověření vyšetřováním), HZS, VP (příslušníci pověřených orgánů VP a vyšetř. HZS) 10
B62 - bakalářské
obor: policejní činnosti
kombinovaná PČR (pořádková, dopravní, cizinecká policie a SKPV)205
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná PČR 149
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná pracovníci MV 1
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná BS 114
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná ostatní 71
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná PČR 12
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná pracovníci MV 6
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná BS 50
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná ostatní 109
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná PČR 2
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná pracovníci MV 3
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná BS 26
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná ostatní 55
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
kombinovaná BS, ostatní 19
CELKEM    2779

Vysvětlivky:

příslušníci BS:
uchazeči ve služebním poměru k bezpečnostním sborům dle zákona č. 361/2003 Sb. (PČR, HZS, CS ČR, VS ČR, GIBS, BIS, ÚZSI)

ostatní:
civilisté, občanští pracovníci státní a veřejné správy, Vojenská policie a Armáda ČR, obecní a městská policie apod.


24. 5. 2016


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_16.html