Úřední deska

Přehled o počtu podaných přihlášek pro akademický rok 2015/2016

k 21. 3. 2015

P R E Z E N Č N Í    F O R M A

Druh studia Forma studia Kategorie Počet přihlášených
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční ostatní, tj. civilisté, občanští pracovníci státní a veřejné správy, Vojenská policie a Armáda ČR, obecní a městská policie, apod. 1150
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční PČR 0
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční ostatní 53
N62 - navazující magisterské
obor: bezpečnostně strategická studia
prezenční ostatní 19
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční ostatní 270
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční ostatní 49


K O M B I N O V A N Á    F O R M A

Druh studia Forma studia Kategorie Počet přihlášených
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná bezpečnostní složky 190
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná ostatní 320
B61 - bakalářské
obor: kriminalistika a další forenzní disciplíny
kombinovaná PČR (krim. technici, krim. exp., prac. KÚ, OKTE, polic. komisaři pověření vyšetřováním, vyšetřovatelé HZS a příslušníci pověřených orgánů VP 13
B62 - bakalářské
obor: policejní činnosti
kombinovaná PČR (pořádková, dopravní, cizinecká policie a SKPV)338
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná bezpečnostní složky 357
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná ostatní 79
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná bezpečnostní složky 45
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná ostatní 167
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná ostatní 66
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná bezpečnostní složky 47
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
kombinovaná bezpečnostní složky a ostatní 8
CELKEM    3171

Vysvětlivky:

bezpečnostní složky:
uchazeči ve služebním poměru k bezpečnostním sborům dle zákona č. 361/2003 Sb. (PČR, HZS, CS ČR, VS ČR, GIBS, BIS, ÚZSI)

ostatní:
civilisté, občanští pracovníci státní a veřejné správy, Vojenská policie a Armáda ČR, obecní a městská policie apod.


11. 5. 2015


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_15.html