Úřední deska


Přehled o počtu podaných přihlášek pro přijímací řízení 2014/2015P R E Z E N Č N Í    F O R M A

Druh studia Forma studia Kategorie Počet k přijetí Počet přihlášených
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční civilisté 90 930
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční policisté 25 0
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční civilisté 50 81
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční policisté 25 6
N62 - navazující magisterské
obor: bezpečnostně strategická studia
prezenční civilisté 10 21
N62 - navazující magisterské
obor: bezpečnostně strategická studia
prezenční policisté 10 0
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční civilisté 50 366
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční policisté 25 0
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční civilisté 30 58
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční policisté 20 0K O M B I N O V A N Á    F O R M A

Druh studia Forma studia Kategorie Počet k přijetí Počet přihlášených
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná uchazeči ve služ.poměru k bezp. sborům dle zák.č.361/2003 Sb. - dále jen příslušníci BS (PČR, HZS, Celní správa, VS, GIBS, BIS, ÚZSI) 80 86
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná uchazeči ostatní (civilní uchazeči, obč.zaměstnanci státní a veřejné správy, Vojenská policie, Armáda ČR, obecní a MěP apod.) 85 419
B61 - bakalářské
obor: kriminalistika a další forenzní disciplíny
kombinovaná PČR (krim. technici, krim. exp., prac. KÚ, OKTE, polic. komisaři pověření vyšetřováním 20 9
B62 - bakalářské
obor: policejní činnosti
kombinovaná PČR (pořádková, dopravní, cizinecká policie a SKPV) 150 258
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná příslušníci BS 90 268
N61 - navazující magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná ostatní 45 112
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná příslušníci BS, zejména HZS 35 44
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná ostatní 50 139
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná ostatní 20 57
N71 - navazující magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná příslušníci BS 30 56
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
kombinovaná příslušníci BS a ostatní 13 24


Vysvětlivky:

příslušníci BS:

uchazeči ve služebním poměru k bezpečnostním sborům dle zákona č. 361/2003 Sb. (PČR, HZS, CS ČR, VS ČR, GIBS, BIS, ÚZSI)

ostatní:

civilisté, občanští pracovníci státní a veřejné správy, Vojenská policie a Armáda ČR, obecní a městská policie apod.


4. 4. 2014© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_14.html